Dzisiaj jest: 31 maj,2023 roku

Kursy KDP CMAS

 

 Image

 

 

 

 


 


1. INTRO - SZKOLENIE WSTĘPNE KDP/CMAS

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat
 • pisemne oświadczenia o własnej odpowiedzialności zdrowotnej podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich, oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),
 • umiejętność pływania na dystansie 100 m (sprawdzian).

Przebieg szkolenia:

Pogadanka (60-90 minut) i zajęcia praktyczne (75-120 minut) w basenie lub wodach otwartych - w tym jedno nurkowanie z instruktorem do głębokości 5 m, trwające 15-25minut.

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia wstępnego KDP/CMAS.

 


2. PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY KDP/CMAS (PM)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem na małych głębokościach

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • wiek: minimum 10 lat (z podziałem na 3 grupy wiekowe dla dzieci, które nie ukończyły 14. roku życia)
 • zaświadczenie lekarskie
 • umiejętność pływania

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne - od 8 do 24 godzin (w zależności od wieku dziecka), w tym nurkowanie z instruktorem w basenie, jeziorze lub morzu do głębokości 5, 7 lub 10 metrów (w zależności od stopnia)

Podział na grupy wiekowe:

 • ukończone 10 lat - stopień PM1 - brązowy
 • ukończone 12 lat - stopień PM1 - srebrny
 • ukończone 13 lat - stopień PM1 - złoty

Uprawnienia:

Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania KDP/CMAS do głebokości:

 • stopień brązowy - głębokość do 5 m w basenie lub w podobnych warunkach naturalnych
 • stopień srebrny - głębokość do 7 m
 • stopień złoty - głębokość do 10 m

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z brązowym, srebrnym lub złotym stopniem wyszkolenia (w zależności od zakresu szkolenia).

 


3. PŁETWONUREK KDP/CMAS* (P1)

Image

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • umiejętność pływania w poprawny sposób (sprawdzian).

Przebieg szkolenia (3 warianty):

Wykłady (13 godzin) i zajęcia praktyczne (20godziny) obejmujące 2 nurkowania do 5 m, 4 nurkowania do 10 m, 2 nurkowania do 10 m - 15 m i 2 nurkowania na głębokość 20 m - łącznie minimum 2 godziny pod wodą.

Warianty:

I Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych,

II Kurs weekendowy: 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych,

III Kurs na pływalni i wodach otwartych: szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym 8 nurkowań w wodach otwartych - czas trwania całego kursu nie może przekraczać dwóch miesięcy.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo nurkować:

 • do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 •  

  W górę...


   

  4. PŁETWONUREK KDP/CMAS** (P2)

  Image

  Zakres szkolenia:

  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości.

  Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* wykonanych 20 nurkowań, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10-20 metrów, posaidanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami z zakresu: nurkowania nocnego, nurkowania nawigacyjnego, nurkowania eksploracyjnego lub równorzędnych stopni innych organizacji.

  Przebieg szkolenia:

  Wykłady (15 godziny) i zajęcia praktyczne (24 godziny) w ciągu 6 dni szkoleniowych - obejmujące 10 nurkowań na wodach otwartych, w tym 7 nurkowań na głębokość 20 m, 1 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

  Uprawnienia:

  Płetwonurek KDP/CMAS** (P2) ma prawo nurkować:

 • do głębokości 40m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych lub wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 • Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

   


  5. PŁETWONUREK KDP/CMAS*** (P3)

  Image

  Zakres szkolenia:

  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

  Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I-ej pomocy (PP),
  • ukończenie  kursów specjalistycznych:
   – nurkowania w suchych skafandrach (SS1),
   – nurkowanie nitroksowe (PN1),
  • zalogowane 80 nurkowań, w tym przynajmniej 20 w przedziale głębokości 30-40 metrów
  • orzeczenie lekarskie o zdolności uprawiania płetwonurkowania

  Przebieg szkolenia:

  Seminaria i wykłady (18 godzin) oraz zajęcia praktyczne (33 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych, obejmujących 12 nurkowań, w tym 8 nurkowań na głębokość 30m, 2 nurkowania na głębokość 40m i 2 nurkowania na głębokość 50 m - łącznie minimum 6 godzin pod wodą.

  Uprawnienia:

  Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3) ma prawo:

 • nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem P3 do głębokości 50m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających kwalifikacje KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie głębokości właściwych dla tych kwalifikacji.

  Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3).

 •  

  W górę...


   

  6. PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN1)

   

  Zakres szkolenia:

  Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

  Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
  • wykonanie 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs

  Uprawnienia:

  Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 0.16 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

  Po kursie uczestnik otrzymuje:

  Wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 1 st, uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

  Szczegóły:

  Uczestnik powinien posiadać pełne wyposażenie płetwonurkowe (w tym dwa niezależne źródła gazu). Istnieje możliwość uzupełnienia brakującego sprzętu.

   

  W górę...


   

  7. NURKOWANIE W SUCHYCH SKAFANDRACH (SS1)

  Zakres szkolenia:

  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

  Warunki uczestnictwa w kursie:

   

  • ukończone 16 lat,
  • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),

   

   

  Po kursie uczestnik otrzymuje:

  Wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.

  Szczegóły:

  Cały wymagany sprzęt (oprócz ABC) zapewniają organizatorzy.

   

  W górę...


   

  8. NURKOWANIE POD LODEM (PL1)

  Zakres szkolenia:

  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.

  Warunki uczestnictwa w kursie:

   

  • ukończone 16 lat,
  • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
  • minimum 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1

   

   

  Po kursie uczestnik otrzymuje:

  Wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.

  Szczegóły:

  Uczestnik powinien posiadać pełne wyposażenie płetwonurkowe (w tym dwa niezależne źródła gazu). Istnieje możliwość uzupełnienia brakującego sprzętu.

   

  W górę...


   

  9. NURKOWANIA WRAKOWO-MORSKIE (WM1)

  Zakres szkolenia:

  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach (z wyłączeniem penetracji wnętrza wraku).

   

  Warunki uczestnictwa w kursie:

   

  • ukończone 16 lat,
  • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
  • minimum 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1

   

   

  Po kursie uczestnik otrzymuje:

  Wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.

  Szczegóły:

  Uczestnik powinien posiadać pełne wyposażenie płetwonurkowe (w tym dwa niezależne źródła gazu). Istnieje możliwość uzupełnienia brakującego sprzętu.

   

  W górę...


   

  10. WARSZTATY DOSZKALAJĄCE

   

  Zajęcia obejmujące:

   

  • pływalność
  • nurkowanie w suchym skafandrze
  • nurkowania nitroksowe (dla osób posiadających uprawnienia)
  • ćwiczenia z poręczówką
  • nurkowania podlodowe

  Zajęcia organizowane są indywidualnie lub w małych grupach na wodach otwartych (kamieniołom Zakrzówek).

   

  W górę...


   

   
  Klub wypraw nurkowych, Nurkowanie Kraków, Bochnia, Tychy, Busko Zdrój, Kazimierza Wielka, Nowy Sacz, Oswiecim, Tarnow. Turystyka nurkowa - Organizujemy safari nurkowe, Egipt Chorwacja, inne kraje. Kursy nurkowania, szkolenia nurkowe, CMAS, IANTD, PADI, Wypożyczalnia sprzętu nurkowego, nabijanie butli nurkowych. Nurkowania na Zakrzówku, nurkowania w Jaworznie, nurkowanie na koparkach. Tanie nurkowanie. Safari w Egipcie. Wraki północne. Nurkowanie Egipt.